Нашите услуги

Метрологични проверки на разходомери за газ

Лабораторията за проверка на разходомери за газ е оправомощена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да извършва метрологични проверки на диафрагмени, ротационни и турбинни разходомери за газ с обхват на измерване, както следва:

  • диафрагмени разходомери за газ – от 0.016 m3/h до 40 m3/h
  • ротационни и турбинни разходомери за газ – от 0.01 m3/h до 2500 m3/h
виж повече

Метрологични проверки на ел. коректори на обем на газ

Лабораторията за проверка на електронни коректори на обем на газ е оправомощена от (ДАМТН) да извършва метрологични проверки на допълнителни устройства към разходомери за газ – електронни коректори на обем на газ тип 1 и тип 2 с обхват на измерване, както следва:

  • по температура – от минус 40 °С до 100 °С;
  • по налягане– до 180 bar.
виж повече

Съхранение и продажба на одорант

Лицензираният склад за съхранение на химични вещества за одориране на природния газ на Овергаз Метрология ЕАД се намира в гр. Стара Загора.

виж повече

Техническо обслужване

Дружеството притежава удостоверение по чл.36, ал.6 от ЗТИП, вписано в регистъра на (ДАМТН)

виж повече

Партньори