Овергаз Метрология ЕАД

Метрологични проверки на средства за измерване, съхранение и продажба на одорант и техническо обслужване.

През месец Октомври/2022 г. Овергаз сервиз АД е преименувано на Овергаз Метрология ЕАД.

Основните дейности, които дружеството осъществява са метрологични проверки на средства за измерване, съхранение и продажба на одорант и техническо обслужване.

Овергаз Метрология ЕАД разполага със съвременно техническо оборудване и високо квалифициран персонал.

Дружеството е член на следните организации:

  • Българска асоциация природен газ;
  • Съюз на метролозите в България;
  • Български институт за стандартизация.

Нашата мисия е да гарантираме максимална точност и достоверност на измерванията, свързани с търговските взаимоотношения. Ние осигуряваме безопасност на газоразпределителните и газопреносни мрежи, промишлени и битови газови инсталации.

Овергаз Метрология услуги

Метрологични проверки на разходомери за газ

Лабораторията за проверка на разходомери за газ е оправомощена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да извършва метрологични проверки на диафрагмени, ротационни и турбинни разходомери за газ с обхват на измерване, както следва:

  • диафрагмени разходомери за газ – от 0.016 m3/h до 40 m3/h
  • ротационни и турбинни разходомери за газ – от 0.01 m3/h до 2500 m3/h
виж повече

Метрологични проверки на ел. коректори на обем на газ

Лабораторията за проверка на електронни коректори на обем на газ е оправомощена от (ДАМТН) да извършва метрологични проверки на допълнителни устройства към разходомери за газ – електронни коректори на обем на газ тип 1 и тип 2 с обхват на измерване, както следва:

  • по температура – от минус 40 °С до 100 °С;
  • по налягане– до 180 bar.
виж повече

Съхранение и продажба на одорант

Лицензираният склад за съхранение на химични вещества за одориране на природния газ на Овергаз Метрология ЕАД се намира в гр. Стара Загора.

виж повече

Техническо обслужване

Дружеството притежава удостоверение по чл.36, ал.6 от ЗТИП, вписано в регистъра на (ДАМТН)

виж повече

Препоръки