Техническо обслужване

Овергаз Метрология ЕАД извършва поддържане на:

  • преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни станции;
  • разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и табла;
  • газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла на промишлените газови инсталации;
  • сградни газови инсталации.

Измерване на точка на роса по вода на природен газ.
Калибриране на преносими газсигнализатори и одорантметри.