Препоръки

АРЕСГАЗ ЕАД

С настоящата референция „Аресгаз” ЕАД изразява задоволството си от съвместната работа с фирма Овергаз Метрология ЕАД . Прави впечатление високият професионализъм на служителите и ангажираността им с изискванията на клиента. Възникналите въпроси се решават оперативно и качествено. Успешната съвместна работа с Овергаз Метрология ЕАД  ни дава основание да дадем висока...

прочети цялия отзив

КАВАРНАГАЗ ООД

Фирма Овергаз Метрология ЕАД се явява дългогодишен наш партньор за извършване на метрологични проверки на диафрагмени и ротационни разходомери за природен газ. Овергаз Метрология ЕАД работи коректно, бързо и на високо експертно и професионално ниво. Всички метрологични проверки на фирмата са извършени в предварително уговорения срок, придружавани от цялата документация...

прочети цялия отзив

КОМЕКЕС АД

Фирма Овергаз Метрология ЕАД е доказала, че е надежден партньор, изпълнявайки отлично възложените ѝ проверки на разходомери за газ и електронни коректори на обем. Фирмата разполага с компетентно ръководство, висококвалифициран персонал и много добра организация на работата. Работата на експертите се отличава с професионализъм и високо качество. Спазват стриктно договорените...

прочети цялия отзив