Метрологични проверки на разходомери за газ

Овергаз Метрология ЕАД извършва последващи периодични, проверки по желание и последващи проверки след ремонт на диафрагмени, ротационни и турбинни разходомери за газ с обхват на измерване, както следва:

  • диафрагмени разходомери – от 0.016 m3/h до 40 m3/h
  • ротационни и турбинни разходомери- от 0.01 m3/h до 2500 m3/h.

Метрологичните проверки на разходомери за газ се извършват в лабораторията на дружеството в град Божурище.